One Night with my Boss

Si Cali ay ang babae nakasiping ng isang gabi ni Jacob na isang CEO at Bilyonaryong binata habang ito ay lasing sa kalagitnaan ng company's event.

Ngunit paano na lamang kung sa isang gabi na iyon ay may nabuong isang sanggol.

At kapalaran na rin ang gumawa ng pagkakataon dahil sya ay naging secretary ng binata.

Ano kaya ang gagawin ni Cali, ipagtatapat nga ba ang lahat?

Start Reading
Load More
Advertisement