Loving Anne

by Amore

 

Please give me a chance na sabihin at iparamdam sa `yo na mahal na mahal kita."Thirty is the new twenty.Minsan lamang nailang si Anne na sabihin ang edad niya-at iyon ay kay Paolo.Sa pagpunta niya sa dating tahanan nila sa Laur ay nakilala niya si Paolo. She was impressed by his character. At ang puso niyang nasawi na minsan ay ayaw ngayong magpaawat sa pagkahulog kay Paolo.Ngunit kung dati ay nasa ayos ang lahat, sa muling pagkikita nila ay hindi na sila puwedeng magsama. It was all kept in secret dahil hindi kaya ni Anne na husgahan siya ng mga kakilala, she was a respected woman. Nang umalis si Paolo ay hindi niya napigilan ang magalit sa sarili. Kung kailan kaya na niyang ipakilala ito sa lahat, saka naman ito biglang nawala.

 

Start Reading
Advertisement