Secretly Married to a Billionaire

 

Si Kaiya ay limang taon ng kasal sa isang gwapo  at mayamang lalaki na kilalanin natin sa pangalang Jack Space, labing walong taong gulang lamang siya noong ikasal silang dalawa. Ngunit hanggang ngayon ang kanilang kasal ay nananatiling lihim, at tanging malalapit na pamilya lamang nila ang nakaalam.

 

Ang kanilang pagsasama ay legal at kinikilala ng batas, ngunit matatawag nga bang mag-asawa ang dalawang taong wala namang nararamdamang pagmamahal para sa isa’t isa?

 

Start Reading
Load More
Advertisement